סל הקניות שלי (0)

054-4501769
info@ruth-books.com

אבטחת מידע ופרטיות

ההוצאה והפועלים מטעמה רשאים להשתמש במידע שנמסר על ידי הלקוחות על מנת להביא להם את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

ההוצאה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

ההוצאה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על ידי הלקוחות אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.